گالری تصاویر

Published on Tuesday, 03 July 2012 08:41
Hits: 7532

 

 

 

 استاد بزرگ حسن عبا سی فر در مسابقات آزاد دبی 

 

                                              

 حسن عبا سی فر  هترین مشاور شطرنج دراستان فارس مدرسه شطرنج شیراز

خانم باران عباسی فر اولین تورنمنت بین المللی در یونان و کسب درجه بین المللی 1700

تنها مدرسه شطرنج تحصصی در شیراز

 

 

 آقایان بهروز مرادی - استاد بزرگ حسن عبا سی فر -استاد بزرگ احسان قایم مقامی - علی نیک نداف در مسابقات آزاد

پدرام سخنوریان -استاد فیده امیر کوثرنیا -محمد زارع مسابقات رده های سنی در کشور هند

آنا جاب قهرمان رده زیر 10 سال در کشور سویس